Collecties en presentaties - Collections and presentations

In Centre Céramique worden diverse gemeentelijke collecties beheerd zoals bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de Mosa, de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie.

Slechts een fractie van onze collecties is te zien in tijdelijke tentoonstellingen (ga hiervoor naar ‘tentoonstellingen'). Collectiestukken kunnen ook bekeken worden via bruiklenen in tentoonstellingen elders of via de digitale erfgoedcatalogi van Centre Céramique of Provincie Limburg.

Lees verder

Various municipal collections are maintained at Centre Céramique, such as the ceramics collections from Sphinx, the Société Ceramique and Mosa, as well as the Limburg and Maastricht archaeological collections and the glass collection.

Only a fraction of our collections is on display in temporary exhibitions. Pieces from the collections can also be viewed  on loan in exhibitions elsewhere and through the digital heritage catalogues of Centre Céramique and the Province of Limburg.

Read more

 • Archeologie Limburg

  De collectie Archeologie Limburg bestaat uit archeologische vondsten die sinds het midden van de 19e eeuw in Limburg zijn ontdekt en verzameld.

  The Limburg Archaeology collection consists of archaeological finds that have been discovered and collected since the middle of the 19th century. Click below for more
  ...

  Lees meer over Archeologie Limburg

 • Glas

  De oude Grieken noemden het materiaal glas “gegoten steen”. De collectie glas en kristal sluit prachtig aan bij de collectie Maastrichts Aardewerk.

  The ancient Greeks called glass ‘cast stone’. The glass and crystal collection is a superb accompaniment to the Maastricht Ceramic collection. Click below to read more ...

  Lees meer over Glas

 • Instrumenten

  Deze collectie bevat laboratoriuminstrumenten en oude gereedschappen, toestellen en materialen voor gas, water en elektriciteit.

  This collection contains laboratory instruments and old tools, devices and equipment for gas, water and electricity. Click below to read more on this collection...

  Lees meer over Instrumenten

 • Maastrichts Aardewerk

  Maastricht was de eerste Nederlandse stad waarin de industriële revolutie zich voltrok. Een belangrijk industrieel product was het Maastrichts aardewerk.

  Maastricht was the first city in the Netherlands where the industrial revolution took hold. Maastricht ceramics were an important industrial product. Click below for more information
  ...

  Lees meer over Maastrichts Aardewerk

 • Archeologie Maastricht

  De collectie Archeologie Maastricht bevat al het vondstmateriaal dat tijdens archeologisch onderzoek vanaf 1979 in de gemeente Maastricht ontdekt is.

  The Maastricht Archaeology collection contains all the artefacts excavated during archaeological research in the municipality of Maastricht from 1979 onwards. Click below to read more ...

  Lees meer over Archeologie Maastricht

 • Japanse prenten

  De collectie Japanse prenten geeft een overzicht van de 19e en 20e eeuwse prentkunst in Japan.

  The Japanese Prints collection gives an overview of 19th and 20th-century printmaking in Japan. Click below to read more on the Japanese Prints collection ...

  Lees meer over Japanse prenten

 • Schoolplaten

  Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw gebruikte men schoolplaten in het onderwijs.

  Classroom pictures were used for teaching in schools from the second half of the nineteenth century to the 1950s. Click below to read more 
  ...

  Lees meer over Schoolplaten

Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten Maastricht - Municipal depot

In het souterrain van Centre Céramique bevindt zich het Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten Maastricht (GDBM). Hier bewaart de Gemeente Maastricht het vondstmateriaal dat bij archeologisch onderzoek in Maastricht gevonden wordt. Ook de bijbehorende documentatie ligt er opgeslagen. De depotbeheerder en de medewerkers behoud en beheer zorgen ervoor dat alles gemakkelijk terug te vinden is en de conditie van het materiaal stabiel blijft.

Lees verder

The lower level of Centre Céramique houses the Municipal Depot for artefacts excavated in Maastricht (the GDBM: Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten Maastricht). This is where the City of Maastricht maintains artefacts excavated during archaeological research in Maastricht. The accompanying documentation is stored here as well. The depot manager and the conservation employees ensure that everything can be easily located and the condition of the material remains stable.

Read more

Ontmoet Joes Minis

Joes is conservator Limburgse en Bijzondere Collectie van Centre Céramique. Hij is gevraagd door Visit Maastricht om voor Hat Time Stories zijn visie te vertellen over wat Maastricht zo bijzonder maakt.

Over de bijzondere historie waarin je ontdekt hoe Limburg is ontstaan. De reden waarom we juist zo anders zijn dan andere steden in Nederland. De reden waarom Maastrichtenaren niet typisch Nederlands zijn, maar heel eigen.

 

In ontwikkeling

Zicht op Maastricht:
op ontdekking door de stad

Doorkruis en beleef Maastricht op je eigen manier

 

Maastricht is een van de oudste steden van Nederland. Het historisch centrum is een beschermd stadsgezicht, met een enorm aanbod aan bezienswaardigheden, historische gebouwen, architectuur en cultuur. Het kan lastig zijn om te kiezen wat je wilt zien of doen en waar je moet beginnen. Zicht op Maastricht helpt je daarbij. Het is een gratis, interactief platform waarmee je de stad kunt ontdekken volgens je eigen plan en tempo. Of je nu Middeleeuwse kerken, Romeinse overblijfselen, imposante vestingwerken of industrieel erfgoed wil bezichtigen. Of wil slenteren door de authentieke straatjes of een expositie wil bezoeken. 
Zicht op Maastricht brengt al dit moois samen in één mobiele website. De website dient straks als gids die makkelijk te gebruiken is tijdens je wandeling door de stad.

Zicht op Maastricht wordt ontwikkeld in samenwerking met cultureel erfgoedpartners uit Maastricht en team Cultureel Erfgoed van Centre Céramique.


Nu verkrijgbaar bij Centre Céramique.