Missie

Centre Céramique is een culturele instelling, die zich ten doel stelt inwoners en bezoekers van Maastricht op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende wijze interactief met oude, hedendaagse en toekomstige uitingen van informatievoorziening en cultuur in aanraking te laten komen. Dit alles gebeurt in een hoogwaardige, specifiek voor dat doel ontworpen locatie. Daarnaast wil zij een centrum voor ontmoeting en educatie voor alle geledingen in de bevolking zijn. Hieruit voort vloeien tal van promotionele en culturele activiteiten in het kader van leesbevordering, educatie en overdracht van kennis en cultuur.

Bedrijfsinformatie

De organisatie bestaat uit Centre Céramique (met daarin de centrale vestiging van de Stadsbibliotheek Maastricht), twee bibliotheekservicepunten, 10 Bibliotheken op School (5 dBos en 5 dBos mini) en een Boek-aan-Huis-service. Jaarlijks bezoeken circa 400.000 mensen Centre Céramique en leent de Stadsbibliotheek Maastricht zo'n 485.000 materialen uit. Er zijn op dit moment circa 25.500 mensen lid van de Stadsbibliotheek Maastricht/Centre Céramique.

Centre Céramique vormt één organisatie met Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht en maakt onderdeel uit van de gemeente Maastricht. De verschillende instituten hebben hun eigen identiteit, maar organisatorisch is er één samenwerkende bedrijfsvoering.

Werken bij Centre Céramique? 

Centre Céramique is onderdeel van de Gemeente Maastricht. Werving van nieuwe werknemers gebeurt altijd via de centrale afdeling P&O. Een overzicht van actuele vacatures bij de Gemeente Maastricht en bij Centre Céramique is terug te vinden op de site van de Gemeente Maastricht.

Samenwerking met andere (culturele) instellingen. 
Centre Céramique werkt samen met verschillende (culturele) instellingen aan culturele activiteiten in Maastricht.