Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft?
Kom langs in de bibliotheek. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt.

Wat kun je regelen via het internet?

Steeds meer dingen kun je via internet regelen met de overheid, bijvoorbeeld:

• Belastingen en toeslagen
• Zorg regelen
• Werk zoeken
• Rijbewijs verlengen
• AOW aanvragen
• Verkeersboetes betalen

En nog veel meer.

Je moet dan een DigiD hebben en met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit lastig. We laten je graag zien waar je de informatie kan vinden en hoe het werkt.

Hoe kunnen we je helpen?Meer weten? Kom langs!

Het is gratis, ook als je geen lid bent.

Je kunt ons vinden in de Maatwerkkamer op de
4e etage van Centre Céramique op dinsdag t/m vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.


Maak een afspraak via onze Klantenservice: 043 350 5600 of klantenservice@maastricht.nl.

  • Belastingaangifte doen (voor particulieren en ondernemers)
  • Toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvang-toeslag en kindgebonden budget)
  • Een inkomensverklaring aanvragen (bv bij een woning huren)
  • Douanezaken (bv bij kopen bij een buitenlandse webshop)
  • Motorrijtuigenbelasting

Telefoon: verschillend per zaak
Social media: webcare via Facebook en Twitter

 

Belastingdienst.nl


Rijbewijs-examen en gezondheids-verklaring of medische keuring aanvragen voor het verlengen van een rijbewijs voor 75-plussers.

Telefoon: 088 227 77 00
(ma - vr 8:00-17:30 en za 10:00-16:00)
E-mail: verschillend per zaak

 

cbr.nlHet Centraal Justitieel Incassobureau is er voor het innen van verkeersboetes. Het int ook de premie zorgverzekering bij wanbetalers.

Telefoon: per zaak verschillend
(ma - vr 08:00-17:00 uur) 

cjib.nl

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen.

Telefoon: 1400
(08:00-20:00 uur)
E-mail: via het contactformulier huurcommisie.nl

Voert 3 wetten uit:


Telefoon: 088 787 10 00
(09:00-17:00 uur) 

rvr.org en rechtwijzer.nl

De Sociale Verzekeringsbank beheert sociale verzekeringen, keert uit waar men recht op heeft, informeert over mogelijke veranderingen en controleert of betalingen rechtmatig zijn.
Sociale verzekering zijn bv kinderbijslag, het AOW-pensioen en persoonsgebonden budget (PGB).

Contact: per zaak verschillend 

svb.nl

O.a. vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten. ‘Eigen bijdrage’ is het bedrag dat mensen zelf moeten betalen als ze zorg krijgen, zoals hulp in de huishouding, persoonsgebonden budget of als ze wonen in een woonzorgcentrum.

Telefoon: per regeling verschillend
E-mail: via het contactformulier 

hetcak.nl

Indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is voor mensen die de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.
Het CIZ beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor deze zorg. Zelf aanvragen kan via MIJNCIZ of via een papieren formulier. Men kan ook een ander machtigen om de aanvraag te doen.

Telefoon: 088 789 10 00
E-mail: via de contactformulieren

ciz.nl

Informatie voor studenten, inburgeraars en terugbetalers: studiefinanciering, schoolkosten, lesgeld, studieschuld, innen van lesgelden en studieschulden, organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens, staatsexamens en diploma's, erkennen van diploma's, beheren van diplomaregister, reizen en OV-kaart.

Telefoon: 050 599 77 55
(09:00-17:00 uur)
E-mail: afspraak via het contactformulier 

duo.nl en inburgeren.nl

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is het Informatiepunt over alimentatie. Het LBIO int partner- en
ouderalimentatie nadat er een uitspraak is van de rechter en de alimentatie niet of te weinig wordt betaald.
Via de website kan men de inning aanvragen.

Telefoon: 010 289 4747
(09:00-19:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

lbio.n

 

  • Geeft documenten af zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen.
  • Houdt toezicht op de staat van voertuigen (APK keuring).
  • Registreert voer- en vaartuigen en hun eigenaren.


Telefoon:
088 008 74 47
(08:00-17:00 uur)
E-mail:via het contactformulier

 

rdw.nl

Diverse typen uitkeringen rondom werkloosheid, ook als gevolg van ziekte en zwangerschap. Ook voor mensen die vanwege ziekte of beperking, gedeeltelijk of alleen met hulp of aanpassing kunnen werken (Participatiewet).
En voor vragen over ontslag en vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering via UWV.

Telefoon: 088 898 92 94
(ma - vr 08:00-17:00 uur)
Contact: via MijnUWV of Werkmap
Post: per zaak verschillend

WW- of bijstandsuitkering aanvragen en inschrijven als werkzoekende loopt via werk.nl.

 

uwv.nl


Deze site toont concrete activiteiten en diensten van de Bibliotheek en van (lokale) partners om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische ondersteuning.

Denk bijvoorbeeld aan een belastingspreekuur, een taalcafé, hoe organiseer je je administratie of een eenvoudige computerworkshop.

hetinformatiepunt.nl

Belastingspreekuur

11 augustus

Gratis hulp bij invullen Belastingaangifte en aanvraag Toeslagen

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Een expert die met je meekijkt? Of heb je een vraag?

14:00 - 17:00
17 augustus

Gratis hulp bij invullen Belastingaangifte en aanvraag Toeslagen

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Een expert die met je meekijkt? Of heb je een vraag?

13:00 - 17:00

Cursussen voor de computer

Wil je beter leren omgaan met de websites van de overheid? Volg dan een computercursus bij de Bibliotheek.

 

Geen evenementen aanwezig

Een goed startpunt om meer over een bepaald onderwerp of regeling te leren: 

Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl is de website met uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries.

rijksoverheid.nl


Regelhulp.nl

Regelhulp is een wegwijzer voor regelingen rond zorg en ondersteuning.

regelhulp.nl

Bij de gemeente Maastricht kun je tal van zaken regelen zoals bijvoorbeeld, paspoort of rijbewijs aanvragen, geboorteaangifte of sterfgevallen, wonen en verhuizen, jeugd en onderwijs, zorg of hulp nodig?


Telefoon: 14043
E-mail: via het contactformulier gemeentemaastricht.nl

Het Sociaal Team is een team waarbij verschillende deskundigen zeer nauw samen werken. Dat heeft als voordeel dat zij voor veel vragen goede adviezen kunnen geven. Als zij het antwoord niet weten, schakelen zij hun netwerk in. Het kan ook zijn, dat er binnen de buurt mensen wonen die dezelfde vraag hebben. Of die elkaar zouden kunnen helpen. Of groepen mensen die al samen iets hebben opgezet. Het Sociaal Team kan die mensen en groepen met elkaar in contact brengen. 

sociaalteammaastricht.nl


Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van vijf gemeenten in Zuid-Limburg. Het betreft de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. Het biedt hulp bij inkomen, werk, schulden, jeugd & onderwijs, zorg en ondersteuning.Telefoon: 14043
E-mail: post@maastricht.nl 


sociale zaken Maastricht Heuvelland

De gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen: thuis, op school en in de maatschappij. Aan de hand van veelvoorkomende levenssituaties wijst de Geldwijzer Maastricht inwoners met vragen over geldzaken de weg naar regelingen en voorzieningen. En laat zien welke instanties daarbij kunnen helpen.

Met de Geldwijzer Maastricht kunnen inwoners geldzorgen voorkomen of aanpakken. Het wordt beheerd door de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.

Geldwijzer Maastricht

Wil je een corona-bewijs voor toegang tot bijvoorbeeld een festival of voor een buitenlandse reis? Moet je een afspraak maken voor een corona-prik of corona-test? Of heb je een vraag over de app CoronaMelder?

Bekijk onze speciale themapagina. 

Meer over de Corona-apps en -websites