Fotografie

Wilt u foto- of filmopnamen maken in Centre Céramique, dan moet u dit minimaal één week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de afdeling PR/Communicatie via klantenservice@maastricht.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om een schriftelijke aanvraag te doen dan verzoeken wij u zich te melden bij de balie van de klantenservice in de hal van Centre Céramique. Daarnaast moet u ook toestemming vragen aan de geportretteerde. Aangezien minderjarigen niet handelingsbekwaam zijn, mogen zij niet gefotografeerd worden zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarden gebruik beeldmateriaal

  • De digitale opnamen mogen alléén worden gebruikt voor artikelen in kranten en tijdschriften, voor tv-programma’s en op websites naar aanleiding van de bijbehorende activiteit, tentoonstelling, aanwinst of gebeurtenis in Centre Céramique.
  • Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan.
  • De door Centre Céramique beschikbaar gestelde foto’s mogen alléén gebruikt worden met vermelding van de fotocredits (kunstenaar, titel, jaartal, eigenaar, fotograaf) en de eventuele bijbehorende tentoonstelling/activiteit.
  • Bij tentoonstellingen en activiteiten is gebruikmaken van beeldmateriaal alléén toegestaan gedurende de looptijd van de tentoonstelling of ter aankondiging van een activiteit.
  • Centre Céramique behoudt het recht om deze voorwaarden te herzien.