Aanleveren en selectie

Aanleveren voor archeologische uitvoerders
Het aanleveren van vondstmateriaal en opgravingsdocumentatie door archeologische uitvoerders aan het depot verloopt volgens protocol 4010(KNA 3.3). Daarnaast zijn de aanvullende aanlevervoorwaarden van het GDBM van toepassing. Neem voor de actuele versie contact op met José Peeters (043-3505571)

(De-)selectie vondstmateriaal voor archeologische uitvoerders
Met ingang van 1 oktober 2011 gelden er landelijke richtlijnen over de wijze waarop het proces van (de-)selectie van archeologisch vondstmateriaal verloopt. De afspraken zijn gebaseerd op de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems, versie 3.2 met wijzigingsblad nr. 1. Het gebruik ervan is per 1 oktober verplicht. Indien overleg met de depotbeheerder noodzakelijk is, neem contact op met José Peeters (043-3505571).


 

  English version

This information is only relevant for persons engaged in archaeological work

Delivery process for archaeology workers
Delivery of archaeological materials and excavation documentation to the depot by archaeological workers is governed by protocol 4010 (KNA 3.3). The GDBM’s supplementary delivery conditions also apply. Please contact José Peeters for the latest version (043-3505571).

Selection and deselection of artefacts for archaeological workers
As of 1 October 2011, national guidelines governing the selection and deselection process for archaeological material are in effect. Agreements are based on the Dutch Archaeology Quality Standard (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA), version 3.2 with amendment no. 1. Use of this is mandatory as of 1 October. Should consultation with the depot manager be necessary, please contact José Peeters (043-3505571).