Vondsten melden

Als u een archeologische vondst doet, is het volgens de Monumentenwet wettelijk verplicht gesteld dit te melden. Een vondstmelding kan veel informatie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer. Vondsten kunnen gemeld worden bij Wim Dijkman (043-3504575). U hoeft de vondst niet aan de Gemeente Maastricht af te staan na de melding.


 English version

 If you have made an archaeological discovery, you are legally obligated to register this in accordance with the Monuments Law. Registering a find can provide a lot of information about an area’s archaeological features and prospects. It helps fill in the gaps in the story of our past. Finds can be registered with Wim Dijkman (043-3504575). You do not have to donate the find to the City of Maastricht after registering it.